0

Tổng tiền giải ngân

0

Tổng tiền đầu tư

Làm Thế Nào Để Gọi Vốn

Dễ dàng truy cập. Nhận tiền nhanh chóng.

 • 1
  Đăng ký

  Để bắt đầu gọi vốn trên eLoan, bạn cần đăng ký với tư cách là người gọi vốn. Quá trình đăng nhập rất đơn giản và chỉ mất 5 phút.

 • 2
  Bắt đầu gọi vốn

  Sau khi bạn đã đăng ký thành công, khoản gọi vốn của bạn sẽ được liệt kê trên chợ eLoan.

 • 3
  Nhận tài trợ

  Nhanh nhất 24h bạn có thể sẽ nhận được khoản tài trợ kể từ ngày nhà đầu từ chấp nhận khoản gọi vốn của bạn.

Hệ thống quản lý khách hàng

Mỗi khách hàng có thể xem chi tiết thông tin gọi vốn như: tài khoản chính, lãi suất, thời hạn, ngày giải ngân, phương thức thanh toán…

eLoan là một pháp nhân được thành lập theo pháp luật của Việt Nam. Chúng tôi không phải là ngân hàng, công ty tài chính hay quỹ quản lý đầu tư. Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ thông tin kết nối với nhà đầu tư và những người cần được đầu tư bao gồm cá nhân, tổ chức, pháp nhân đối với cá nhân hoặc pháp nhân. Công ty chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc đề nghị liên quan đến sự lựa chọn đầu tư trong trang web này. Nội dung và các tài liệu có sẵn trên trang web eloan nhằm cung cấp thông tin và không được coi là một lời đề nghị, lời mời, hoặc khuyến nghị đầu tư vào chứng khoán, các sản phẩm thị trường vốn, hoặc các dịch vụ tài chính khác. Tiền đầu tư và các khoản gọi đầu tư tại eloan không phải là tiền gửi. Bất kỳ giám đốc, nhân viên, đại diện, các chi nhánh hoặc đại lý của eloan không có trách nhiệm liên quan đến vấn đề rủi ro và tổn thất nào xảy ra dựa theo công bố các tài liệu liệt kê trên trang web của công ty. Nhà đầu tư là cá nhân hay tổ chức thực hiện nguyên tắc đầu tư tự nguyện và theo Bộ luật dân sự Việt Nam quy định rõ quyền tự định đoạt quyết định tài sản của mỗi người.