gọi vốn nhanh

lãi cạnh tranh

Bạn cần vốn để phát triển doanh nghiệp của mình?

eloan.vn sẽ giúp bạn tiếp cận với các nhà đầu tư mọt cách nhanh chống và thủ tục đơn giản.

Gọi vốn ngay
 • Đầu tư
 • Nhận đầu tư
 • Chọn số tiền và thời gian bạn muốn đầu tư

  VND 50,000,000

  VND 1,000,000 - 10,000,000,000

  6 Tháng

  1 Tháng-24 Tháng

  VND 53,750,000

  Tổng số tiền nhận lại

  Với lãi suất 18%

 • Chọn số tiền và thời gian bạn muốn nhận đầu tư

  VND 30,000,000

  VND 1,000,000-5,000,000,000

  9 Tháng

  1 Tháng- 24 Tháng

  VND 32,700,000

  Số tiền sẽ trả

  Với lãi suất 12%

4
0
4
OH!

oops! your page not found

Back to Eloan

Ngân Hàng Quản Lí Dòng Tiền

Đối Tác Chiến Lược

eLoan là một pháp nhân được thành lập theo pháp luật của Việt Nam. Chúng tôi không phải là ngân hàng, công ty tài chính hay quỹ quản lý đầu tư. Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ thông tin kết nối với nhà đầu tư và những người cần được đầu tư bao gồm cá nhân, tổ chức, pháp nhân đối với cá nhân hoặc pháp nhân. Công ty chúng tôi không đưa ra bất kỳ lời khuyên hoặc đề nghị liên quan đến sự lựa chọn đầu tư trong trang web này. Nội dung và các tài liệu có sẵn trên trang web eloan nhằm cung cấp thông tin và không được coi là một lời đề nghị, lời mời, hoặc khuyến nghị đầu tư vào chứng khoán, các sản phẩm thị trường vốn, hoặc các dịch vụ tài chính khác. Tiền đầu tư và các khoản gọi đầu tư tại eloan không phải là tiền gửi. Bất kỳ giám đốc, nhân viên, đại diện, các chi nhánh hoặc đại lý của eloan không có trách nhiệm liên quan đến vấn đề rủi ro và tổn thất nào xảy ra dựa theo công bố các tài liệu liệt kê trên trang web của công ty. Nhà đầu tư là cá nhân hay tổ chức thực hiện nguyên tắc đầu tư tự nguyện và theo Bộ luật dân sự Việt Nam quy định rõ quyền tự định đoạt quyết định tài sản của mỗi người.