Lãi Suất Và Phí

Minh bạch. Không phát sinh các phụ phí.

eLoan không thu phí đăng ký gọi đầu tư hoặc đầu tư. Phí chỉ được tính khi khoản gọi đầu tư đã được phê duyệt và gọi đủ vốn đầu tư.

Hãy tìm hiểu rõ các khoản phí liên quan đến khoản vay/đầu tư thông qua trang web hoặc liên hệ đến nhân viên của eLoan để được tư vấn kỹ hơn.

Lãi suất

Lãi suất được xác định theo mức độ rủi ro được xác lập trong quá trình chấm điểm uy tín thông qua thẩm định của eLoan. Khi Bên gọi đầu tư nộp đơn xin gọi vốn, eLoan sẽ phân tích tất cả các dữ liệu, tài liệu và các thông tin khác do Bên gọi đầu tư cung cấp. Ngoài ra, eLoan còn có bước khảo sát tình hình kinh doanh thực tế của Bên Gọi Đầu tư. Kết quả phân tích sẽ chấm điểm để xác định mức lãi suất và phí phải trả của Bên gọi đầu tư.

Các giai đoạn của quá trình thẩm định?

1. Nộp đơn gọi vốn đầu tư

Khi bắt đầu vào đăng ký gọi vốn đầu tư trên website www.eloan.vn, Bên gọi đầu tư bắt buộc phải hoàn thành các mẫu đơn có các dữ liệu cần thiết, cũng như cung cấp cho eLoan các hồ sơ đính kèm liên quan.

2. Đánh giá thông tin

Sau đó, eLoan sẽ lựa chọn và đánh giá thông tin mà Bên Gọi Đầu tư đã nộp để đưa ra hạng xếp hạng uy tín và lãi suất phải trả tương ứng cho Bên Gọi Vốn đầu tư.

3. Chấp thuận

Sau khi thẩm định khoản gọi đầu tư, eLoan sẽ gửi biên bản thẩm định chi tiết về khoản gọi đầu tư đến các nhà đầu tư để các nhà đầu tư ra quyết định đầu tư.

4. Thanh toán khoản gọi đầu tư

Bên Gọi Đầu tư phải trả hết khoản đầu tư gồm tiền đầu tư gốc và lãi phải chia trong một khoảng thời gian nhất định theo thời hạn của hợp đồng.

Submission of loan application

1. Nộp đơn Gọi đầu tư

Khi bắt đầu vào đăng ký gọi vốn đầu tư trên website, Bên Gọi Vốn đầu tư bắt buộc phải hoàn thành các mẫu đơn có các dữ liệu cần thiết, cũng như cung cấp cho eLoan các hồ sơ đính kèm liên quan.
Generic placeholder image

2. Đánh giá thông tin

Sau đó, eLoan sẽ lựa chọn và đánh giá thông tin mà Bên Gọi vốn đầu tư đã nộp để đưa ra hạng và lãi suất đầu tư tương ứng với Bên gọi đầu tư.
Generic placeholder image

3. Chấp thuận

Sau khi thẩm định khoản gọi đầu tư, eLoan sẽ gửi biên bản thẩm định chi tiết về khoản gọi đầu tư đến các nhà đầu tư để các nhà đầu tư ra quyết định .
Generic placeholder image

4. Thanh toán khoản gọi đầu tư

Bên gọi đầu tư trả hết khoản gọi đầu tư gồm tiền đầu tư gốc và lãi trong một khoảng thời gian nhất định theo thời hạn của hợp đồng.

Xếp hạng uy tín : Lưu ý lãi suất áp dụng có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế.

Lãi suất chia lợi nhuận trên được tính trên năm, và có thể thay đổi theo các đều kiện thực tế và chính sách của eLoan

Phí dịch vụ

Phí dịch vụ cho eLoan dao động từ 3% - 5% tùy thuộc vào xếp hạng uy tín mỗi khoản gọi đầu tư và linh hoạt cho từng khách hàng.

Phí trả chậm

Nếu Bên chậm trễ trong việc trả nợ,không theo đúng tiến độ quy định, eLoan sẽ tính phí hàng ngày trên dư nợ quá hạn.

Hủy khoản gọi đầu tư

ELoan sẽ tính phí phạt nếu Bên gọi đầu tư huỷ bỏ khoản gọi đầu tư trong trường hợp việc huỷ bỏ khoản gọi đầu tư được thực hiện sau khi Nhà đầu tư đã chuyển tiền đầu tư, Bên gọi đầu tư sẽ phải chịu một khoản phạt 1% số tiền gọi vốn hoặc tối đa 5.000.000 VND cộng với 50% giá trị lãi suất tính từ ngày hủy bỏ đến ngày đáo hạn của khoản gọi đầu tư. Ngược lại, nếu việc hủy bỏ khoản gọi đầu tư được thực hiện trước khi Nhà đầu tư tham gia, Bên gọi đầu tư sẽ không bị phí phạt này.