Chính Sách Bảo Mật

Chào mừng bạn đến với nền tảng kết nối tài chính của Công ty cổ phần eLoan. Dịch vụ và mạng eLoan.vn (gọi chung là 'Dịch vụ') được điều hành bởi công ty cổ phần eLoan, một công ty có giấy phép tại Việt Nam (gọi tắt là 'Công ty', 'chúng tôi' hoặc 'chúng tôi'). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi tại www.eLoan.vn, bao gồm bất kỳ tên miền phụ nào ('Trang web'), bạn ('Người dùng') đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản trong Chính sách bảo mật này ( 'Chính sách bảo mật'), bất kể bạn có phải là thành viên đã đăng ký của Dịch vụ hay không. Như được áp dụng ở đây, 'Người dùng' có nghĩa là bất kỳ ai truy cập và / hoặc sử dụng Trang web.

Nếu bạn đại diện cho một tổ chức để sử dụng trang web của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn xác nhận rằng bạn đã đọc rõ quy định và chịu các trách nhiệm liên quan khi sử dụng trang web của chúng tôi thay mặt cho tổ chức của bạn.

eLoan.vn là một nền tảng website và phần mềm được tạo ra bởi một pháp nhân được thành lập theo pháp luật của Việt Nam. Chúng tôi không phải là ngân hàng, công ty tài chính hay quỹ quản lý đầu tư. Công ty chúng tôi cung cấp dịch vụ thông tin kết nối với nhà đầu tư và bên gọi đầu tư là các cá nhân hoặc doanh nghiệp. Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng và hiểu rõ Chính sách bảo mật dưới đây. Nếu bạn không đồng ý bất cứ điều khoản nào trong Chính sách bảo mật này này, bạn nên rời khỏi trang này. Chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả thành viên mới và hiện tại.

1. Các thông tin, dữ liệu mà chúng tôi thu thập?

Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập tùy thuộc vào các sản phẩm và dịch vụ bạn yêu cầu và sử dụng. Các loại thông tin chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân, như tên, số điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email, thông tin doanh nghiệp, thông tin thanh toán và tài khoản ngân hàng, mã số thuế, sao kê tài khoản ngân hàng, thông tin về phương tiện giao thông đang sử dụng, thông tin tuyển dụng và thu nhập và các thông tin bổ sung để xác minh danh tính của bạn khi bạn đăng ký Dịch vụ của chúng tôi; Gọi Vốn Đầu tư hoặc trở thành một Nhà Đầu tư; đăng ký danh sách gửi thư của chúng tôi hoặc liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập bất kỳ thông tin liên lạc nào giữa bạn và eLoan.vn và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn đã cung cấp cho eLoan.
 • Thông tin chúng tôi nhận được từ bên thứ ba. Chúng tôi có thể nhận thông tin về bạn từ bên thứ ba, bao gồm thông tin mà chúng tôi yêu cầu từ các cơ quan báo cáo tín dụng và từ các đối tác khác. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin, có thể bao gồm lịch sử tín dụng và điểm tín dụng của bạn, từ các phòng tín dụng và các đối tác khác để xác định mức độ tin cậy của bạn nếu bạn là người Gọi Vốn Đầu tư, đánh giá rủi ro liên quan đến khoản Gọi Vốn đầu tư tiềm năng của bạn và giúp nhà đầu tư xác định xem có nên cam kết tham gia khoản Gọi Vốn Đầu tư của bạn hay không . Nếu bạn đồng ý cho phép eLoan.vn yêu cầu dữ liệu tài chính của bạn trực tiếp từ tổ chức tài chính của bạn, chúng tôi có thể làm việc với bên thứ ba, để truy cập và thu thập dữ liệu đó thay mặt chúng tôi. Bằng cách cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba, bạn thừa nhận và đồng ý rằng thông tin được bên thứ ba truy cập, thu thập hoặc truyền đi vì mục đích này sẽ chịu sự điều chỉnh của chính sách bảo mật của bên thứ ba.
 • Thông tin bạn có thể cung cấp và chúng tôi nhận được thông qua các hoạt động giới thiệu. Với sự cho phép của bạn, chúng tôi có thể truy cập và nhập danh sách liên hệ của bạn qua các tài khoản email của bạn để chúng tôi có thể mời bạn bè và các liên hệ của bạn kết nối với Dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân về các liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các thông tin này vì lý do cụ thể mà nó được cung cấp.

2. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào?

Để xử lý giao dịch của bạn. Nếu bạn đăng ký với tư cách là Bên gọi vốn, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin về bạn để tạo điều kiện cho yêu cầu gọi vốn của bạn. Nếu bạn đăng ký làm nhà đầu tư, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin về bạn để tạo điều kiện đầu tư. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng thông tin đó để tạo hồ sơ hoặc tài khoản của Bên gọi vốn hoặc nhà đầu tư, xử lý đơn gọi vốn hoặc giao dịch của bạn và cho phép thanh toán và chuyển tiền với các tổ chức tài chính. Chúng tôi yêu cầu một số thông tin cá nhân phải được cung cấp trong quá trình đăng ký nhà đầu tư và / hoặc bên gọi đầu tư để đáp ứng các yêu cầu về nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, xác minh danh tính của bạn, xác định tính đủ điều kiện cho tín dụng, chống gian lận và để hoàn tất giao dịch của bạn.

Để duy trì và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin để vận hành, duy trì, cải thiện và cung cấp cho bạn các tính năng và chức năng của Dịch vụ.

Để giao tiếp với bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin để liên lạc trực tiếp với bạn, chẳng hạn như để gửi cho bạn thư trực tiếp và thư tiếp thị qua email. Chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn email hoặc tin nhắn liên quan đến dịch vụ (ví dụ: xác minh tài khoản, thay đổi hoặc cập nhật các tính năng của Dịch vụ, thông báo kỹ thuật và bảo mật). Để biết thêm thông tin về các tùy chọn liên lạc của bạn, hãy xem 'Kiểm soát thông tin' bên dưới.

3. Cách chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ theo dõi khác để thu thập thông tin

Giống như hầu hết các trang web và dịch vụ trực tuyến, chúng tôi và các đối tác bên thứ ba của chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin sử dụng nhất định khi bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi, đọc email của chúng tôi hoặc tham gia hoạt động với chúng tôi. Chúng tôi thường thu thập thông tin này thông qua nhiều công nghệ theo dõi, bao gồm cookie, đèn hiệu web, cookie Flash (các đối tượng được lưu trữ cục bộ), tập lệnh nhúng, công nghệ nhận dạng vị trí và công nghệ tương tự (gọi chung là “công nghệ theo dõi”). Các công nghệ theo dõi này thu thập thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ (ví dụ: các trang bạn xem, các liên kết bạn nhấp và các hành động khác bạn thực hiện trên Dịch vụ), thông tin về trình duyệt của bạn và các mẫu sử dụng trực tuyến (ví dụ: địa chỉ IP, loại trình duyệt , ngôn ngữ trình duyệt, trang giới thiệu / thoát và URL, trang được xem) và thông tin về (các) thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ (ví dụ, số nhận dạng thiết bị di động, nhà cung cấp dịch vụ di động, loại thiết bị , mô hình và nhà sản xuất, thương hiệu và mô hình hệ điều hành thiết bị di động và tùy thuộc vào cài đặt thiết bị di động, dữ liệu vị trí địa lý của bạn (có thể bao gồm tọa độ GPS (ví dụ: vĩ độ và / hoặc kinh độ) hoặc thông tin tương tự về vị trí thiết bị di động của bạn) hoặc chúng tôi có thể ước tính vị trí của thiết bị bằng cách phân tích thông tin khác, như địa chỉ IP. Chúng tôi hoặc đối tác bên thứ ba của chúng tôi có thể liên kết các thiết bị khác nhau của bạn để nội dung bạn thấy trên một thiết bị có thể dẫn đến quảng cáo và nội dung có liên quan được hiển thị trên thiết bị khác và để chúng tôi có thể nhận ra và liên hệ với bạn trên các thiết bị khác nhau mà bạn có thể sử dụng. Chúng tôi cũng có thể thu thập dữ liệu phân tích hoặc sử dụng các công cụ phân tích của bên thứ ba để giúp chúng tôi đo lường lưu lượng truy cập và xu hướng sử dụng cho Dịch vụ.

Trang web của chúng tôi có thể bao gồm các tính năng truyền thông xã hội, chẳng hạn như nút Thích trên Facebook. Các tính năng này có thể thu thập địa chỉ IP của bạn và các thông tin khác như (các) trang bạn đang truy cập trên trang web của chúng tôi và có thể đặt cookie để cho phép tính năng này hoạt động bình thường. Các tính năng truyền thông xã hội được lưu trữ bởi bên thứ ba hoặc được lưu trữ trực tiếp trên trang web của chúng tôi. Tương tác của bạn với các tính năng này được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của công ty cung cấp các tính năng này .

Chúng tôi sử dụng hoặc có thể sử dụng dữ liệu được thu thập thông qua các công nghệ theo dõi để (a) nhớ thông tin để bạn không phải nhập lại thông tin đó trong lần truy cập của bạn hoặc lần sau khi bạn truy cập trang web; (b) cung cấp nội dung và thông tin tùy chỉnh, được cá nhân hóa, bao gồm nội dung và quảng cáo ; (c) nhận biết và liên hệ với bạn trên nhiều thiết bị; (d) cung cấp và giám sát hiệu quả của Dịch vụ của chúng tôi; (e) giám sát các số liệu tổng hợp như tổng số khách truy cập, lưu lượng truy cập, việc sử dụng và các mẫu nhân khẩu học trên trang web của chúng tôi; (f) chẩn đoán hoặc sửa chữa các vấn đề về công nghệ; và (g) các kế hoạch nâng cao Dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn không muốn chấp nhận cookie, hầu hết các trình duyệt sẽ cho phép bạn điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình thành: (i) thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie, cho phép bạn chọn có chấp nhận hay không; (ii) vô hiệu hóa các cookie hiện có; hoặc (iii) đặt trình duyệt của bạn tự động từ chối cookie. Việc chặn hoặc xóa cookie có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm của bạn khi sử dụng Dịch vụ vì một số tính năng và dịch vụ trên Dịch vụ của chúng tôi có thể không hoạt động đúng cách. Tùy thuộc vào thiết bị di động và hệ điều hành của bạn, bạn có thể không xóa hoặc chặn tất cả cookie. Bạn cũng có thể đặt các tùy chọn email để ngăn tải tự động các hình ảnh có thể chứa các công nghệ cho phép chúng tôi biết bạn đã truy cập vào e-mail của chúng tôi và thực hiện một số chức năng nhất định với nó hay chưa. Xóa cookie sẽ không xóa đối tượng lưu trữ cục bộ (LSO) như đối tượng Flash và HTML5. Nếu bạn chọn xóa các đối tượng Flash khỏi trang web của chúng tôi, bạn có thể không truy cập được và sử dụng toàn bộ hoặc một phần trang web hoặc hưởng lợi từ thông tin và dịch vụ được cung cấp.

Chúng tôi và các đối tác bên thứ ba của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi cho mục đích quảng cáo. Để biết thêm thông tin về công nghệ theo dõi, vui lòng xem 'Theo dõi bên thứ ba và Quảng cáo trực tuyến' bên dưới.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân về bạn trong các trường hợp được mô tả bên dưới. Để biết thêm thông tin về các lựa chọn của bạn liên quan đến thông tin về bạn, hãy xem phần 'Kiểm soát thông tin' bên dưới.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân về bạn với:

 • Các công ty và thương hiệu khác thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của ELoan.vn và các công ty khác thuộc sở hữu hoặc dưới quyền sở hữu chung như ELoan.vn, bao gồm các công ty con của chúng tôi (tức là bất kỳ tổ chức nào chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát) hoặc công ty nắm giữ cuối cùng của chúng tôi (tức là bất kỳ tổ chức nào sở hữu hoặc kiểm soát chúng tôi) và bất kỳ công ty con nào mà công ty sở hữu. Các công ty này sẽ sử dụng thông tin về bạn theo cách tương tự như chúng tôi có thể theo Chính sách này;
 • Nhà cung cấp bên thứ ba và các nhà cung cấp dịch vụ khác thực hiện dịch vụ thay mặt chúng tôi. Chúng tôi làm việc với một số nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử và trung tâm hỗ trợ khách hàng, dịch vụ đòi nợ. Chúng tôi chia sẻ thông tin với các bên thứ ba này để xử lý các giao dịch mà bạn thực hiện hoặc thực hiện các dịch vụ cụ thể khác thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như thu hồi nợ hoặc xác minh danh tính hoặc tạo và cung cấp quảng cáo có chủ đích. Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi được yêu cầu về mặt pháp lý giữ bí mật thông tin cá nhân và tuân thủ các luật và quy định hiện hành ;
 • Bên thứ ba theo yêu cầu của bạn. Ví dụ: nếu chúng tôi không thể cung cấp cho bạn khoản gọi vốn đầu tư, bạn có thể được tùy chọn cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân về bạn cho bên thứ ba có thể quan tâm đến việc cho bạn vay tiền hoặc đầu tư cho bạn. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin này với sự đồng ý của bạn ;
 • Các ngân hàng, tổ chức tín dụng, tài chính có thể, đã hoặc đang cho bạn vay. Nếu bạn yêu cầu một khoản gọi đầu tư, bạn cũng có thể đang cung cấp thông tin cho các tổ chức này. Việc sử dụng thông tin về bạn bởi ngân hàng cho bạn vay được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của ngân hàng đó;
 • Người mua khoản gọi đầu tư của bạn để xử lý khoản gọi vốn của bạn. Nếu chúng tôi thanh lý khoản gọi vốn của bạn có nguồn gốc thông qua Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể cung cấp cho người mua khoản gọi vốn của bạn thông tin về bạn và thông tin tín dụng. Thông tin chúng tôi chia sẻ về bạn sẽ tuân theo chính sách bảo mật của người mua bên cạnh chính sách của chúng tôi;
 • Tổ chức xếp hạng tín dụng. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về bạn với tổ chức xếp hạng tín dụng để đáp ứng các nghĩa vụ báo cáo tín dụng của chúng tôi;
 • Các bên khác liên quan đến giao dịch của công ty, chẳng hạn như sáp nhập, bán tài sản công ty hoặc cổ phiếu, tổ chức lại, tài trợ, thay đổi quyền kiểm soát hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp của chúng tôi bởi một công ty hoặc bên thứ ba khác hoặc trong trường hợp phá sản hoặc các thủ tục liên quan hoặc tương tự; và
 • Bên thứ ba theo yêu cầu của pháp luật hoặc trát đòi hầu tòa hoặc nếu chúng tôi tin tưởng rằng hành động đó là cần thiết để (a) tuân thủ luật pháp và các yêu cầu hợp lý của cơ quan thực thi pháp luật; (b) thực thi Điều khoản Sử dụng của chúng tôi hoặc để bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch vụ của chúng tôi; và / hoặc (c) để thực hiện hoặc bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của eLoan.vn, khách truy cập của chúng tôi hoặc những người khác.

5. Kiểm soát thông tin

Cài đặt chia sẻ dữ liệu và sửa đổi hoặc xóa thông tin về bạn: Bạn có thể truy cập và sửa đổi thông tin về bạn (như tên, địa chỉ email và địa chỉ gửi thư) mà chúng tôi thu thập trực tuyến và duy trì bằng cách truy cập hồ sơ của bạn trong Tóm tắt tài khoản trên trang web của chúng tôi. Phần này của trang web được bảo vệ bằng mật khẩu để bảo vệ tốt hơn thông tin về bạn. Là người dùng đã đăng ký, bạn có thể cập nhật mật khẩu, địa chỉ email, địa chỉ thực, số điện thoại và thông tin tài khoản ngân hàng của mình bất kỳ lúc nào trên trang web. Yêu cầu thay đổi bất kỳ thông tin nào khác trong hồ sơ của bạn ,xóa tên hoặc nhận xét của bạn khỏi trang web của chúng tôi hoặc nội dung được hiển thị công khai có thể được gửi cho chúng tôi theo địa chỉ support@eloan.vn. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong một khung thời gian hợp lý. Chúng tôi không thể sửa đổi hoặc xóa thông tin trong mọi trường hợp. Do tính chất được quy định của ngành của chúng tôi, chúng tôi đang tuân theo các yêu cầu pháp lý để giữ lại dữ liệu và thường không thể xóa dữ liệu giao dịch của người tiêu dùng theo yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể được yêu cầu duy trì thông tin về bạn để tuân thủ luật hiện hành về việc lưu giữ hồ sơ, báo cáo và kiểm toán.

6. Cách chúng tôi bảo vệ và lưu trữ thông tin của bạn

Giữ thông tin an toàn: Là một công ty dịch vụ nối kết tài chinh và đầu tư, eLoan.vn hiểu rằng thông tin được thu thập và chia sẻ với chúng tôi bởi bên gọi đầu tư, nhà đầu tư và đối tác kinh doanh của chúng tôi chứa dữ liệu nhạy cảm. Chúng tôi bảo vệ thông tin về bạn một cách nghiêm túc. Chúng tôi duy trì một chương trình bảo mật dựa trên các tiêu chuẩn ngành và các phương pháp vận dụng tốt nhất. Chúng tôi thực hiện biện pháp phòng thủ chuyên sâu cho các hình thức bảo vệ vật lý, hành chính và kỹ thuật nhằm bảo vệ thông tin khỏi bị truy cập trái phép hoặc lạm dụng. Các biện pháp bảo vệ bao gồm kiểm soát phòng ngừa, phát hiện và điều chỉnh. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng:

 • Các chứng chỉ mã hóa và trang web. Việc mã hóa bảo vệ thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi từ thời điểm nó rời khỏi máy tính của bạn cho đến khi nó đến hệ thống của chúng tôi. Tìm khóa móc khóa đã khóa an toàn trên trình duyệt của bạn, biểu tượng này cho biết kết nối web an toàn. Tham khảo tài liệu trình duyệt web của bạn để biết thêm thông tin.
 • Thời gian chờ của phiên truy cập. Chúng tôi sử dụng thời gian chờ phiên sẽ tự động đăng xuất bạn khỏi trang web sau một thời gian không hoạt động. Điều này làm giảm nguy cơ người khác có thể truy cập vào tài khoản của bạn nếu bạn không.
 • Mật khẩu. Bạn không bao giờ nên chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai. Mật khẩu của bạn không được biết đến với bất kỳ nhân viên eLoan.vn hoặc bên thứ ba nào và chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu mật khẩu của bạn qua điện thoại hoặc email. Nếu bạn đã từng nhận được thông báo yêu cầu từ eLoan.vn yêu cầu mật khẩu của bạn, bạn nên báo cáo ngay bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@eloan.vn
 • Chống trộm danh tính. Để bảo vệ danh tính của bạn tại eLoan.vn, chúng tôi đã phát triển và triển khai chương trình chống trộm danh tính và chương trình phản hồi được thiết kế để phát hiện, ngăn chặn và giảm thiểu hành vi trộm cắp danh tính khi gọi đầu tư hoặc đầu tư thông qua nền tảng eLoan.vn. Chúng tôi sử dụng công nghệ xác thực để xác minh danh tính của nhà đầu tư và khách hàng gọi đầu tư, và đã thiết lập quy trình và huấn luyện nhân sự để phát hiện và xử lí hành vi trộm cắp danh tính.

Chúng tôi cũng định kỳ xem xét và điều chỉnh các biện pháp bảo vệ an ninh khi đe dọa phát triển. Thực tế là không có hệ thống an ninh nào là không thể xuyên thủng, và chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho hệ thống của chúng tôi 100%. Trong trường hợp bất kỳ thông tin nào dưới sự kiểm soát của chúng tôi bị xâm phạm do vi phạm bảo mật, chính sách của chúng tôi là thực hiện các bước hợp lý để điều tra tình huống và, khi thích hợp, giao tiếp với các cá nhân bị ảnh hưởng.

Lưu trữ và truyền dữ liệu: Thông tin được thu thập thông qua trang web của chúng tôi có thể được lưu trữ và xử lý tại Việt Nam hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà chúng tôi hoặc các đơn vị liên kết hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi duy trì cơ sở vật chất.

7. Liên hệ vói chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này hoặc trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@eloan.vn

Công ty cổ phần eLoan