Hoạt Động Thế Nào

Bạn có từng thấy mình ở trong hoàn cảnh này? Bạn đang cần tiền nhưng ngại mượn người thân, bạn bè, tuy nhiên tìm đến ngân hàng thì lại không đủ điều kiện để vay hoặc hồ sơ quá phức tạp. Hoặc bạn đang có vốn nhưng chưa biết đầu tư vào đâu? Phương thức đầu tư cộng đồng xuất hiện để giải quyết các vấn đề này. eLoan không phải là ngân hàng, quỹ quản lí đầu tư hay các tổ chức tín dụng, eLoan kết nối Bên gọi vốn và các Nhà Đầu Tư thông qua hệ thống thị trường trực tuyến.

Bạn có thể nghi ngờ việc đầu tư cho người xa lạ có an toàn không? eLoan đảm bảo rằng với hệ thống hiện đại các Bên Đầu tư và Bên Nhận đầu tư đều đạt được lợi ích cao nhất, Bên Gọi đầu tư được lãi suất chia lợi nhuận cạnh tranh, thủ tục đơn giản và Bên Đầu tư đạt được lợi nhuận đầu tư hiệu quả từ việc góp vốn giúp đỡ bên Gọi đầu tư.

Hình ảnh trên mang tính minh họa về phương thức hoạt động của eLoan. Các đơn vị khởi tạo khoản đầu tư trên thực tế có thể sẽ khác với danh sách minh họa trên

Hoạt động thế nào?

  • Nhà Đầu tư chọn khoản gọi đầu tư dựa trên bảng phân tích eLoan cung cấp trên trang web. Các khoản đầu tư này sẽ do eLoan hoặc đối tác tài chính (ngân hàng, công ty tài chính, quỹ tín dụng...) thẩm định,cân nhắc lựa chọn và khởi tạo hồ sơ để trình bày cho Nhà đầu tư lựa chọn.
  • Dựa vào nguồn vốn của mình để xác định số tiền tài trợ cho khoản gọi đầu tư đã chọn.
  • Nhận lại khoản tiền gốc và lãi chia lợi nhuận, các Nhà Đầu tư có thể tái cấp vốn cho một khoản gọi đầu tư khác.